PŘIPRAVUJEME

Co vypráví lesní ticho - kniha pohádkových příběhů zvířátek z borového lesa pro menší děti.

Další z řady sborníků námětů pro pedagogy:

Jak přichází jaro - Písničky, básničky, hry a pohádky na téma probouzení přírody, květiny, hnízdění ptáků, zvířátka a jejich mláďata, koloběh vody v přírodě, Velikonoce, cvičení dětí s říkankami, náměty na besídku pro maminky ap.